FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG TRÊN 1 TRIỆU - NỘI THÀNH HCM horizontal_rule Xem chi tiết
Dao Lẻ cao cấp, nhập khẩu, chính hãng

Dao Lẻ cao cấp, nhập khẩu, chính hãng

Dao nhà bếp

BỘ LỌC
Dao Nhật KAI - Dao Sashimi Seki Magoroku Ginju - 21cm (tay trái) - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
3.499.000 VND
CÒN HÀNG
2.390.000 VND
CÒN HÀNG
1.990.000 VND
CÒN HÀNG
11.500.000 VND
CÒN HÀNG
6.990.000 VND
TẠM HẾT
11.200.000 VND
Dao Nhật KAI - Dao Santoku Hollow Seki Magoroku Honoka - 16.5cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
Dao Nhật KAI - Dao Santoku Seki Magoroku 10000CL - 16.5cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
1.619.400 VND 2.699.000 VND
Dao Nhật KAI - Dao Santoku Hollow Seki Magoroku Wakatake - 16.5cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
5.699.000 VND
CÒN HÀNG
5.699.000 VND
CÒN HÀNG
5.999.000 VND
CÒN HÀNG
4.199.000 VND
CÒN HÀNG
8.599.000 VND
CÒN HÀNG
9.999.000 VND
CÒN HÀNG
8.999.000 VND
CÒN HÀNG
5.990.000 VND
Dao Nhật KAI - Dao Nakiri Seki Magoroku 10000CL - 16.5cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
1.781.400 VND 2.969.000 VND
Dao Nhật KAI - Dao Sashimi Seki Magoroku Kinju - 24cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
971.400 VND 1.619.000 VND
Dao Nhật KAI - Dao Chef KAI Nhật Bản - Shun Classic - 25cm - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
KAI - Shun Classic - Dao róc xương Gokujo - 15cm - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
CÒN HÀNG
2.354.250 VND 3.139.000 VND
KAI - Seki Magoroku Ginju - Dao Deba - 18cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
809.400 VND 1.349.000 VND
KAI - Shun Nagare - Dao Santoku - 18cm - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
CÒN HÀNG
7.274.250 VND 9.699.000 VND
CÒN HÀNG
199.000 VND
CÒN HÀNG
189.000 VND
KAI - Seki Magoroku Honoka - Dao Santoku - 14.5cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
Dao Nhật KAI - Dao Nakiri Seki Magoroku Ginju - 16.5cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
KAI - Seki Magoroku Ginju - Dao Deba 15cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
809.400 VND 1.349.000 VND
Danh mục