FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG TRÊN 1 TRIỆU - NỘI THÀNH HCM horizontal_rule Xem chi tiết
Thương hiệu Kai cao cấp, chính hãng 100%

Thương hiệu Kai cao cấp, chính hãng 100%

Tập đoàn KAI được thành lập năm 1908 tại Thành phố Seki, Gifu - thành phố có lịch sử 800 năm trong ngành công nghiệp dao kéo. KAI được đánh giá là hãng dao nhà bếp cao cấp hàng đầu hiện nay. Đây là kết quả tương xứng cho chất lượng sản phẩm, độ uy tín và sự phát triển không ngừng trong công nghệ chế tạo của hãng.

BỘ LỌC
KAI - Shun Classic - Bộ dao Shun Classic (A) - 2 món - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
CÒN HÀNG
4.499.250 VND 5.999.000 VND
KAI - Shun Classic - Bộ dao Shun Classic - 3 món - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
CÒN HÀNG
5.834.250 VND 7.779.000 VND
Dao Nhật KAI - Dao Sashimi Seki Magoroku Kinju - 24cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
971.400 VND 1.619.000 VND
KAI - Seki Magoroku Takumiso (Shoso) - Dao Santoku - 16.5cm - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% Tạm Hết
KAI - Seki Magoroku Takumiso (Shoso) - Dao Chef - 18cm - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50%
KAI - Seki Magoroku Takumiso (Shoso) - Dao gọt - 12cm - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50%
Dao Nhật KAI - Dao Chef Wasabi Black - 23.5cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
701.400 VND 1.169.000 VND
KAI - Wasabi Black - Dao Chef - 20cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
515.400 VND 859.000 VND
KAI - Seki Magoroku Benifuji - Dao Chef - 24cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
1.055.400 VND 1.759.000 VND
KAI - Seki Magoroku Wakatake - Dao bánh mì - 21cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
Dao Nhật KAI - Dao Chef Seki Magoroku Benifuji - 21cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
923.400 VND 1.539.000 VND
KAI - Seki Magoroku - Dao bản to - 18cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
875.400 VND 1.459.000 VND
KAI - Seki Magoroku Takumiso (Shoso) - Dao Chef - 21cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
KAI - Seki Magoroku Wakatake - Dao Chef - 18cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
359.400 VND 599.000 VND
KAI - Wasabi Black - Dao Nakiri - 16.5cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
497.400 VND 829.000 VND
KAI - Seki Magoroku Honoka - Dao Santoku - 16.5cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
Dao Nhật KAI - Dao Deba Seki Magoroku Hekiju - 16.5cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
647.400 VND 1.079.000 VND
KAI - Seki Magoroku Kinju - Dao Sashimi - 21cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
809.400 VND 1.349.000 VND
Dao Nhật KAI - Dao Chef Seki Magoroku 10000CL - 21cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
1.943.400 VND 3.239.000 VND
Dao Nhật KAI - Dao Chef Seki Magoroku Honoka - 18cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% Tạm Hết
TẠM HẾT
533.400 VND 889.000 VND
Dao Nhật KAI - Dao Sashimi Seki Magoroku Ginju - 21cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% Tạm Hết
TẠM HẾT
647.400 VND 1.079.000 VND
KAI - Seki Magoroku Honoka - Dao gọt - 12cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
437.400 VND 729.000 VND
KAI - House Select - Dao gọt trái cây - 9.7cm - 15% - 15% - 15% - 15% - 15% - 15% - 15% - 15% - 15% - 15% - 15% - 15% - 15% - 15% - 15% - 15%
CÒN HÀNG
169.150 VND 199.000 VND
KAI - Seki Magoroku Azuchi - Dao Chef - 18cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
569.400 VND 949.000 VND
KAI - Shun Classic - Dao rọc xương - 15cm - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
CÒN HÀNG
2.339.250 VND 3.119.000 VND
KAI - Shun Classic - Dao Chef Hollow - 20cm - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
CÒN HÀNG
3.074.250 VND 4.099.000 VND
KAI - Shun Classic - Dao bản to - 17.8cm - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
CÒN HÀNG
4.026.750 VND 5.369.000 VND
KAI - Shun Classic - Dao Nakiri - 16.5cm - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
CÒN HÀNG
2.924.250 VND 3.899.000 VND
KAI - Seki Magoroku Benifuji - Dao gọt - 15cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
CÒN HÀNG
761.400 VND 1.269.000 VND
KAI - Seki Magoroku Benifuji - Dao Chef - 18cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% Tạm Hết
TẠM HẾT
893.400 VND 1.489.000 VND
KAI - Seki Magoroku Wakatake - Dao gọt - 12cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40%
KAI - Seki Magoroku Wakatake - Dao Nakiri - 16.5cm - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% - 40% Tạm Hết
Danh mục