FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG TRÊN 1 TRIỆU - NỘI THÀNH HCM horizontal_rule Xem chi tiết
Dao Nhật - Dao Santoku

Dao Nhật - Dao Santoku

BỘ LỌC
CÒN HÀNG
11.500.000 VND
Dao Nhật KAI - Dao Santoku Hollow Seki Magoroku Honoka - 16.5cm - 40%
Dao Nhật KAI - Dao Santoku Seki Magoroku 10000CL - 16.5cm - 40%
CÒN HÀNG
1.619.400 VND 2.699.000 VND
KAI - Shun Nagare - Dao Santoku - 18cm - 25%
CÒN HÀNG
7.274.250 VND 9.699.000 VND
KAI - Seki Magoroku Honoka - Dao Santoku - 14.5cm - 40%
Dao Nhật KAI - Dao Santoku Seki Magoroku Moegi - 16.5cm - 40%
KAI - Seki Magoroku Shoso - Dao Santoku hollow - 16.5cm - 40%
KAI - Seki Magoroku Shoso - Dao Santoku - 16.5cm - 40%
CÒN HÀNG
731.400 VND 1.219.000 VND
KAI - Shun Premier - Dao Santoku - 18cm - 25%
CÒN HÀNG
3.149.250 VND 4.199.000 VND
KAI - Shun Kanso - Dao Santoku hollow - 18cm - 25%
CÒN HÀNG
2.279.250 VND 3.039.000 VND
KAI - Seki Magoroku Wakatake - Dao Santoku - 14.5cm - 40%
Dao Nhật KAI - Dao Santoku Seki Magoroku Benifuji - 16.5cm - 40% Tạm Hết
TẠM HẾT
893.400 VND 1.489.000 VND
KAI - Wasabi Black - Dao Santoku - 16.5cm - 40%
CÒN HÀNG
497.400 VND 829.000 VND
CÒN HÀNG
2.499.000 VND
CÒN HÀNG
3.999.000 VND
CÒN HÀNG
4.999.000 VND
KAI - Shun Classic - Dao Santoku - 18cm - 25%
CÒN HÀNG
2.826.750 VND 3.769.000 VND
KAI - Seki Magoroku Wakatake - Dao Santoku - 16.5cm - 40%
KAI - Shun Classic - Dao Santoku hollow - 17.8cm - 25%
CÒN HÀNG
2.946.750 VND 3.929.000 VND
KAI - Seki Magoroku Honoka - Dao Santoku - 16.5cm - 40%
Danh mục