FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG TRÊN 1 TRIỆU - NỘI THÀNH HCM horizontal_rule Xem chi tiết
Ly Pha Lê - Ly Rượu Vang

Ly Pha Lê - Ly Rượu Vang

Phụ kiện rượu

1.034.000 ₫
2.420.000 ₫
1.599.000 ₫
1.599.000 ₫
Bộ 6 ly - Sommeliers Restaurant Champagne 0300/28 Tạm Hết - 5%
2.844.300 ₫ 2.994.000 ₫
Bộ 6 ly - Veritas restaurant Champagne wine glass 449/28 - 5%
2.445.300 ₫ 2.574.000 ₫
Bộ 6 ly - Veritas restaurant new world Pinot noir 449/67 Tạm Hết - 5%
2.445.300 ₫ 2.574.000 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack Riesling/Sauvignon Blanc 1449/15 - 5%
664.050 ₫ 699.000 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack OW Pinot Noir 1449/07 - 5%
664.050 ₫ 699.000 ₫
Hộp 1 ly -  Veritas Single Pack Vigognier/Chardonnay 1449/05 - 5%
664.050 ₫ 699.000 ₫
Bộ 12 ly - Riedel Restaurant Chard/Vio+line Measure 446/05-1 Tạm Hết - 5%
1.698.600 ₫ 1.788.000 ₫
RIEDEL - Bộ 4 ly rượu Vinum Tasting Set 5416/47-1 - 5%
2.117.550 ₫ 2.229.000 ₫
RIEDEL - Bộ 2 ly rượu Sommeliers Anniversary Bordeaux 2400/00 - 5%
2.374.050 ₫ 2.499.000 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set 2416/0-14 - 5%
2.123.250 ₫ 2.235.000 ₫
Bộ 3 ly - Vinum XL Red Wine Tasting Set 5416/74 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
399.000 ₫
Bộ 2 ly - Ouverture Double Magnum 6408/01 - 5%
569.050 ₫ 599.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Champagne 4100/28 - 5%
1.519.050 ₫ 1.599.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Alsace 4400/05 - 5%
1.424.050 ₫ 1.499.000 ₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Champagne 4425/28 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack Champagne 1449/28 - 5%
664.050 ₫ 699.000 ₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Bordeaux 4425/00 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack New World Shiraz  1449/30 - 5%
664.050 ₫ 699.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Bordeaux GC 4100/00 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Cabernet/Merlot  1449/0 - 5%
664.050 ₫ 699.000 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack Oaked Chardonnay 1449/97 - 5%
664.050 ₫ 699.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommerliers Sauternes 4400/55 - 5%
1.424.050 ₫ 1.499.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Vintage Champagne 4400/28 - 5%
1.424.050 ₫ 1.499.000 ₫
Bộ 4 ly RIEDEL - Vinum XL Pay 3 Get 4 Riesling 7416/51 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Burgundy 4100/16 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Vinum Pinot Noir 6416/07 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Bordeaux GC 4400/00 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Hermitage 4100/30 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Hộp 1 ly RIEDEL - Sommeliers Hermitage 4400/30 - 5%
1.709.050 ₫ 1.799.000 ₫
Hộp 1 ly RIEDEL - Sommeliers Black Series Burgundy 4100/16R - 5%
2.469.050 ₫ 2.599.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Burgundy GC 4400/16 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Hộp 1 ly RIEDEL - Riedel Superleggero Hermitage/Syraz 4425/30 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Vinum XL Syrah 6416/41 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Shiraz/syrah 6416/30 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Vinum Oaked Chard/Montrachet 6416/97 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Riesling 2440/15 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Chablis/ Chardonnay 2440/0 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Bộ 8 ly - Vinum Pay 4 Get 8 5416/59 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Grape@Riedel Champagne 6404/28 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Vinum XL Riesling Grand Cru 6416/51 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Ouverture White wine 6408/05 - 5%
569.050 ₫ 599.000 ₫
Bộ 2 ly - Grape@Riedel Cab 6404/0 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Sommeliers Value Set Vintage Champagne 2440/28 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Vinum XL Vintage Champagne 6416/28 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum champagne 6416/08 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Bộ 3 ly RIEDEL - Sommelier Tasting Set 5400/40 - 5%
4.084.050 ₫ 4.299.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Vinum XL Pinot Noir 6416/67 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Burgundy Grand Cru 2440/16 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Bộ 4 ly RIEDEL - Vinum Tasting Set 5416/47 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Wine Pinot Noir/ Nebbiolo 6448/07 - 5%
759.050 ₫ 799.000 ₫
Bộ 2 ly - Heart to heart Riesling 6409/05 - 5%
569.050 ₫ 599.000 ₫
Bộ 2 ly - Riedel O cabernet 414/0 - 5%
474.050 ₫ 499.000 ₫
Bộ 2 ly - Vitis Syrah/Shiraz 403/30 - 5%
1.519.050 ₫ 1.599.000 ₫
Bộ 4 ly RIEDEL - Veritas Tasting Set 1* 5449/0,15,97,97 - 5%
2.564.050 ₫ 2.699.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Vinum XL Montrachet/ chardonnay 6416/57 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Vinum Viognier / Chardonnay 6416/05 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Veritas Riesling/ Zinfandel 6449/15 Tạm Hết - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Grape @ Riedel Viognier/Chardonnay 6404/05 Tạm Hết - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Veritas Champagne Wine Glass 6449/28 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Anniversary Burgundy 2400/16 - 5%
2.374.050 ₫ 2.499.000 ₫
Bộ 2 ly - Grape@Riedel Riesling 6404/15 Tạm Hết - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Grape @ Riedel Shiraz 6404/30 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Grape @ Riedel Pinot/Nebbiolo 6404/07 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 3 ly RIEDEL - Vitis Red Wine Tasting Set 5403/74 - 5%
2.374.050 ₫ 2.499.000 ₫
Sommeliers Black Tie Montrachet 4100/07 RIEDEL - 5%
1.519.050 ₫ 1.599.000 ₫
Sommeliers Black Series Bordeaux 4100/00R RIEDEL - 5%
2.469.050 ₫ 2.599.000 ₫
Bộ 4 ly - Vinum XL Champagne Pay 3 get 4 7416/28 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Riedel Superleggero Burgundy 4425/16 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Sommeliers Chablis 4400/0 (Chardonnay) RIEDEL - 5%
1.424.050 ₫ 1.499.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Vinum XL cabernet Sauvignon 6416/00 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Sommeliers Montrachet 4400/07 RIEDEL - 5%
1.424.050 ₫ 1.499.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Vinum Brunello 6416/90 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Vinum Extreme IceWine 4444/55 - 5%
1.139.050 ₫ 1.199.000 ₫
Bộ 2 ly - Happy New Year 6409/28-01 - 5%
759.050 ₫ 799.000 ₫
Bộ 3 ly RIEDEL - Riedel Tri - 5%
578.550 ₫ 609.000 ₫
Bộ 2 ly - Wine Cabernet/ Merlot 6448/0 - 5%
759.050 ₫ 799.000 ₫
Bộ 2 ly RIEDEL - Ouverture Red wine 6408/00 - 5%
569.050 ₫ 599.000 ₫
Bộ 4 ly RIEDEL - Bianco & Rosso 4888/01 - 5%
379.050 ₫ 399.000 ₫
Bộ 2 ly - Riedel O Syrah 414/30 - 5%
474.050 ₫ 499.000 ₫
Bộ 2 ly Sommeliers Value Set Bordeaux Grand Cru 2440/00 RIEDEL - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Bordeaux Grand Cru Black White Twisted 4900/00BWT - 5%