FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG TRÊN 1 TRIỆU - NỘI THÀNH HCM
Ly Rượu

Ly Rượu

Phụ kiện rượu

637.200 ₫
561.600 ₫
2.980.800 ₫
496.800 ₫
475.200 ₫
NUDE - Bộ ly Highball Club - 4 cái
Mới
- 5%
1.354.320 ₫ 1.425.600 ₫
NUDE - Bộ ly rượu đỏ Climats - 2 cái - 5%
964.440 ₫ 1.015.200 ₫
NUDE - Bộ ly rượu trắng Climats - 2 cái
Mới
- 5%
964.440 ₫ 1.015.200 ₫
NUDE - Bộ ly Long Drink Finesse Grid - 4 cái
Mới
- 5%
1.518.480 ₫ 1.598.400 ₫
NUDE - Ly rượu champagne Ghost Zero Tulip
Mới
- 5%
3.591.000 ₫ 3.780.000 ₫
NUDE - Bộ ly rượu trắng Dimple - 2 cái
Mới
- 5%
2.257.200 ₫ 2.376.000 ₫
NUDE - Bộ ly champagne Dimple - 2 cái
Mới
- 5%
2.257.200 ₫ 2.376.000 ₫
NUDE - Bộ ly rượu trắng Round Up - 6 cái - 5%
5.478.840 ₫ 5.767.200 ₫
NUDE - Bộ ly Long Drink Hepburn - 4 cái
Mới
- 5%
2.010.960 ₫ 2.116.800 ₫
NUDE - Bộ ly rượu đỏ Round Up - 6 cái - 5%
5.540.400 ₫ 5.832.000 ₫
NUDE - Bộ ly rượu champagne Round Up - 6 cái - 5%
5.478.840 ₫ 5.767.200 ₫
Nude - Bộ ly Lowball Savage - 4 cái
Mới
- 5%
1.339.396 ₫ 1.409.891 ₫
Nude - Bộ ly Highball Savage - 6 cái
Mới
- 5%
1.225.604 ₫ 1.290.109 ₫
Nude - Bộ ly Highball Savage - 4 cái
Mới
- 5%
1.339.396 ₫ 1.409.891 ₫
Nude - Ly rượu đỏ Ghost Zero Tulip
Mới
- 5%
3.348.491 ₫ 3.524.727 ₫
NUDE - Bộ ly rượu đỏ Fantasy - 2 cái
Mới
- 5%
1.658.389 ₫ 1.745.673 ₫
NUDE - Bộ ly Fantasy Champagne - 2 cái
Mới
- 5%
1.042.789 ₫ 1.097.673 ₫
NUDE - Bộ ly Fantasy Cocktail - 6 cái
Mới
- 5%
2.344.876 ₫ 2.468.291 ₫
NUDE - Bộ ly Savage Pony - 6 cái
Mới
- 5%
777.895 ₫ 818.837 ₫
NUDE - Bộ ly Caldera Highball - 6 cái
Mới
- 5%
1.505.422 ₫ 1.584.655 ₫
NUDE - Bộ ly rượu trắng Fantasy - 6 cái
Mới
- 5%
2.400.840 ₫ 2.527.200 ₫
NUDE - Bộ ly Savage Coupetini - 6 cái
Mới
- 5%
1.449.458 ₫ 1.525.745 ₫
NUDE - Bộ ly Mirage Highball - 6 cái
Mới
- 5%
1.281.567 ₫ 1.349.018 ₫
NUDE - Bộ ly Finesse Shot - 6 cái
Mới
- 5%
889.822 ₫ 936.655 ₫
NUDE - Bộ ly Finesse Highball (M) - 6 cái
Mới
- 5%
1.281.567 ₫ 1.349.018 ₫
NUDE - Bộ ly Fantasy Champagne - 6 cái
Mới
- 5%
2.176.985 ₫ 2.291.563 ₫
NUDE - Bộ ly Savage Coupe - 2 cái
Mới
- 5%
986.825 ₫ 1.038.763 ₫
NUDE - Bộ ly Vintage Grappa - 2 cái
Mới
- 5%
914.073 ₫ 962.182 ₫
NUDE - Bộ ly Vintage Cognac - 2 cái
Mới
- 5%
893.553 ₫ 940.582 ₫
NUDE - Ly rượu trắng Stem Zero Full Bodied
Mới
- 5%
2.229.218 ₫ 2.346.545 ₫
NUDE - Bộ ly Neo Long Drink - 2 cái
Mới
- 5%
1.397.225 ₫ 1.470.763 ₫
Nude - Bộ ly Hemingway Highball (S) - 4 cái
Mới
- 5%
1.414.015 ₫ 1.488.437 ₫
NUDE - Bộ ly Club Ice Highball (M) - 4 cái
Mới
- 5%
1.414.015 ₫ 1.488.437 ₫
Nude - Bộ ly Hemingway Highball (M) - 4 cái - 5%
817.069 ₫ 860.073 ₫
NUDE - Bộ ly Churchill Highball - 4 cái - 5%
854.378 ₫ 899.345 ₫
NUDE - Bộ ly Big Top Highball - 4 cái - 5%
1.414.015 ₫ 1.488.437 ₫
NUDE - Ly rượu trắng Stem Zero Volcano - 5%
2.229.218 ₫ 2.346.545 ₫
NUDE - Bộ ly rượu trắng Stem Zero Delicate - 2 cái - 5%
4.458.436 ₫ 4.693.091 ₫
NUDE - Bộ 2 ly rượu Balance - 5%
1.807.625 ₫ 1.902.763 ₫
NUDE - Ly rượu Stem Zero Delicate - 5%
2.229.218 ₫ 2.346.545 ₫
NUDE - Ly rượu Stem Zero Powerful - 5%
1.491.431 ₫ 1.569.927 ₫
NUDE - Ly rượu sâm panh Stem Zero Flute - 5%
2.229.218 ₫ 2.346.545 ₫
NUDE - Ly rượu Stem Zero Volcano - 5%
2.452.140 ₫ 2.581.200 ₫
NUDE - Ly rượu Stem Zero Elegant (M) - 5%
1.491.431 ₫ 1.569.927 ₫
NUDE - Ly rượu đỏ Stem Zero Elegant Large - S - 5%
1.424.050 ₫ 1.499.000 ₫
NUDE - Ly rượu sâm panh Stem Zero Volcano - 5%
2.229.218 ₫ 2.346.545 ₫
539.509 ₫
Bộ 6 ly - Veritas restaurant Champagne wine glass 449/28
Mới
- 5%
2.400.840 ₫ 2.527.200 ₫
Bộ 6 ly - Riedel Veritas Viognier / Chardonnay 449/05 - 5%
2.400.840 ₫ 2.527.200 ₫
Bộ 6 ly - Veritas restaurant new world Shiraz 449/30 - 5%
2.400.840 ₫ 2.527.200 ₫
Bộ 6 ly - Performance OP Chardonnay 0884/97 - 5%
2.456.804 ₫ 2.586.109 ₫
Bộ 6 ly - Veritas  Restaurant Oaked Chardonnay 0449/97 - 5%
2.400.840 ₫ 2.527.200 ₫
Bộ 6 ly - Vinum Sauv Blanc/dessert 416/33
Mới
- 5%
5.590.767 ₫ 5.885.018 ₫
Bộ 12 ly - Restaurant Tequila 446/18
Mới
- 5%
2.227.353 ₫ 2.344.582 ₫
RIEDEL - Bộ 4 ly rượu Vinum Tasting Set 5416/47-1 - 5%
2.079.049 ₫ 2.188.473 ₫
RIEDEL - Bộ 2 ly rượu Sommeliers Anniversary Bordeaux 2400/00 - 5%
2.498.776 ₫ 2.630.291 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set 2416/0-14 - 5%
2.084.645 ₫ 2.194.363 ₫
Bộ 3 ly - Vinum XL Red Wine Tasting Set 5416/74 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
391.745 ₫
686.291 ₫
Bộ 2 ly - Ouverture Double Magnum 6408/01 - 5%
558.704 ₫ 588.109 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack Spirit 1449/71 - 5%
651.976 ₫ 686.291 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Champagne 4100/28 - 5%
1.491.431 ₫ 1.569.927 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Alsace 4400/05 - 5%
1.398.158 ₫ 1.471.745 ₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Champagne 4425/28 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Bộ 2 ly - Veritas New World Pinot/ Nebbi/Champ 6449/67 - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Bordeaux 4425/00 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack New World Shiraz  1449/30
Mới
- 5%
651.976 ₫ 686.291 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Bordeaux GC 4100/00 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Riesling/Chardonnay 4425/15 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Cabernet/Merlot  1449/0 - 5%
651.976 ₫ 686.291 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack Oaked Chardonnay 1449/97 - 5%
651.976 ₫ 686.291 ₫
Hộp 1 ly - Sommerliers Sauternes 4400/55 - 5%
1.398.158 ₫ 1.471.745 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Vintage Champagne 4400/28 - 5%
1.398.158 ₫ 1.471.745 ₫
Bộ 4 ly - Vinum XL Pay 3 Get 4 Riesling 7416/51 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Burgundy 4100/16 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Pinot Noir 6416/07 - 5%
1.025.067 ₫ 1.079.018 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Bordeaux GC 4400/00 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Hermitage 4100/30 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Hermitage  4400/30 - 5%
1.677.976 ₫ 1.766.291 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Series Burgundy 4100/16R - 5%
2.424.158 ₫ 2.551.745 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Burgundy GC 4400/16 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Hermitage/Syraz 4425/30 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Syrah 6416/41 - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Shiraz/syrah 6416/30 - 5%
1.025.067 ₫ 1.079.018 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Cuvee Prestige 6416/48 - 5%
1.025.067 ₫ 1.079.018 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Riesling 2440/15 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Chablis/ Chardonnay 2440/0 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Old World Syrah Black White Twisted 4900/41BWT - 5%
1.677.976 ₫ 1.766.291 ₫
Bộ 8 ly - Vinum Pay 4 Get 8 5416/59 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Bộ 2 ly - Grape@Riedel Champagne 6404/28 - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Riesling Grand Cru 6416/51
Mới
- 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
783.491 ₫
Bộ 2 ly - Ouverture White wine 6408/05 - 5%
558.704 ₫ 588.109 ₫
Bộ 2 ly - Grape@Riedel Cab 6404/0 - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Vintage Champagne  2440/28 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Vintage Champagne 6416/28 - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Port 6416/60 - 5%
1.025.067 ₫ 1.079.018 ₫
Bộ 2 ly - Vinum champagne 6416/08 - 5%
1.025.067 ₫ 1.079.018 ₫
Bộ 6 ly - 260 Years Celeb Set Riedel O Cab/ Merl 7414/60-260 - 5%
1.677.976 ₫ 1.766.291 ₫
Bộ 3 ly - Sommelier Tasting Set 5400/40 - 5%
4.009.795 ₫ 4.220.837 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Pinot Noir  6416/67
Mới
- 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Oaked Chardonnay Black White Twisted 4900/97BWT - 5%
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Cabernet/Merlot White 4900/0W - 5%
1.677.976 ₫ 1.766.291 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Burgundy Grand Cru 2440/16 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Bộ 4 ly - Vinum Tasting Set 5416/47
Mới
- 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Bộ 2 ly - Wine Pinot Noir/ Nebbiolo 6448/07 - 5%
745.249 ₫ 784.473 ₫
Bộ 8 ly - Riedel O Buy 8 Pay 6 - 5414/50 - 5%
1.398.158 ₫ 1.471.745 ₫
Bộ 2 ly - Heart to heart Riesling 6409/05 - 5%
558.704 ₫ 588.109 ₫
Bộ 2 ly - Riedel O cabernet 414/0 - 5%
465.431 ₫ 489.927 ₫
Bộ 2 ly - Vitis Syrah/Shiraz 403/30 - 5%
1.491.431 ₫ 1.569.927 ₫
Bộ 4 ly - Veritas Tasting Set 1* 5449/0,15,97,07
Mới
- 5%
2.517.431 ₫ 2.649.927 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Montrachet/ chardonnay 6416/57
Mới
- 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Tumbler 6416/40 - 5%
1.025.067 ₫ 1.079.018 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Viognier / Chardonnay  6416/05
Mới
- 5%
1.025.067 ₫ 1.079.018 ₫
Bộ 2 ly - Grape @ Riedel Viognier/Chardonnay 6404/05 - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Bộ 2 ly - Veritas Champagne Wine Glass 6449/28 - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Anniversary Burgundy 2400/16 - 5%
2.330.885 ₫ 2.453.563 ₫
Bộ 2 ly - Grape@Riedel Riesling 6404/15 - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Bộ 2 ly - Grape @ Riedel Shiraz 6404/30 - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Bar Brandy 6416/18 - 5%
1.025.067 ₫ 1.079.018 ₫
Bộ 2 ly - Grape @ Riedel Pinot/Nebbiolo 6404/07 - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Bộ 3 ly - Vitis Red Wine Tasting Set 5403/74 - 5%
2.330.885 ₫ 2.453.563 ₫
Sommeliers Black Tie Montrachet 4100/07 - 5%
1.491.431 ₫ 1.569.927 ₫
Sommeliers Black Series Bordeaux 4100/00R - 5%
2.424.158 ₫ 2.551.745 ₫
Bộ 4 ly - Vinum XL Champagne Pay 3 get 4 7416/28 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Riedel Superleggero Burgundy 4425/16 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Sommeliers Chablis 4400/0 (Chardonnay) - 5%
1.398.158 ₫ 1.471.745 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL cabernet Sauvignon 6416/00
Mới
- 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Sommeliers Montrachet 4400/07 - 5%
1.398.158 ₫ 1.471.745 ₫
Riedel - Bộ 2 ly - VERITAS SPIRITS - 6449/71 - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Brunello 6416/90
Mới
- 5%
1.025.067 ₫ 1.079.018 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Extreme IceWine 4444/55
Mới
- 5%
1.118.340 ₫ 1.177.200 ₫
Bộ 2 ly - Happy New Year 6409/28-01 - 5%
745.249 ₫ 784.473 ₫
Bộ 2 ly - Congratulations 6409/28-03 - 5%
745.249 ₫ 784.473 ₫
Bộ 3 ly - Riedel Tri
Mới
- 5%
568.031 ₫ 597.927 ₫
Bộ 2 ly - Wine Cabernet/ Merlot 6448/0 - 5%
745.249 ₫ 784.473 ₫
Bộ 2 ly - Ouverture Red wine 6408/00
Mới
- 5%
558.704 ₫ 588.109 ₫
Bộ 4 ly - Bianco & Rosso 4888/01
Mới
- 5%
372.158 ₫ 391.745 ₫
146.291 ₫
Bộ 2 ly - Riedel O Syrah 414/30 - 5%
465.431 ₫ 489.927 ₫
Bộ 2 ly Sommeliers Value Set Bordeaux Grand Cru  2440/00 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Riedel - Bộ 2 ly - VERITAS CABERNET/MERLOT - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Bordeaux Grand Cru Black White Twisted 4900/00BWT - 5%
5.281.200 ₫
3.564.000 ₫
2.355.382 ₫