FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG TRÊN 1 TRIỆU - NỘI THÀNH HCM
Ly Rượu

Ly Rượu

Phụ kiện rượu

1.452.000 ₫
2.420.000 ₫
1.436.000 ₫
1.314.000 ₫
1.436.000 ₫
2.514.000 ₫
834.000 ₫
1.614.000 ₫
1.554.000 ₫
1.374.000 ₫
1.058.000 ₫
1.516.000 ₫
1.938.000 ₫
1.599.000 ₫
1.599.000 ₫
Bộ 6 ly - Veritas restaurant Champagne wine glass 449/28
Mới
- 5%
2.445.300 ₫ 2.574.000 ₫
Bộ 6 ly - Veritas restaurant new world Shiraz 449/30 - 5%
2.445.300 ₫ 2.574.000 ₫
Bộ 6 ly - Performance OP Chardonnay 0884/97 - 5%
2.502.300 ₫ 2.634.000 ₫
Bộ 6 ly - Veritas  Restaurant Oaked Chardonnay 0449/97 - 5%
2.445.300 ₫ 2.574.000 ₫
Bộ 6 ly - Vinum Sauv Blanc/dessert 416/33 - 5%
5.694.300 ₫ 5.994.000 ₫
Bộ 12 ly - Restaurant Tequila 446/18 - 5%
2.268.600 ₫ 2.388.000 ₫
RIEDEL - Bộ 4 ly rượu Vinum Tasting Set 5416/47-1 - 5%
2.117.550 ₫ 2.229.000 ₫
RIEDEL - Bộ 2 ly rượu Sommeliers Anniversary Bordeaux 2400/00 - 5%
2.374.050 ₫ 2.499.000 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set 2416/0-14 - 5%
2.123.250 ₫ 2.235.000 ₫
Bộ 3 ly - Vinum XL Red Wine Tasting Set 5416/74 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
399.000 ₫
699.000 ₫
Bộ 2 ly - Ouverture Double Magnum 6408/01 - 5%
569.050 ₫ 599.000 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack Spirit 1449/71 - 5%
664.050 ₫ 699.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Champagne 4100/28 - 5%
1.519.050 ₫ 1.599.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Alsace 4400/05 - 5%
1.424.050 ₫ 1.499.000 ₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Champagne 4425/28 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Bộ 2 ly - Veritas New World Pinot/ Nebbi/Champ 6449/67 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack Champagne 1449/28 - 5%
664.050 ₫ 699.000 ₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Bordeaux 4425/00 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack New World Shiraz  1449/30 - 5%
664.050 ₫ 699.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Bordeaux GC 4100/00 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Cabernet/Merlot  1449/0 - 5%
664.050 ₫ 699.000 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack Oaked Chardonnay 1449/97 - 5%
664.050 ₫ 699.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommerliers Sauternes 4400/55 - 5%
1.424.050 ₫ 1.499.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Vintage Champagne 4400/28 - 5%
1.424.050 ₫ 1.499.000 ₫
Bộ 4 ly - Vinum XL Pay 3 Get 4 Riesling 7416/51 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Burgundy 4100/16 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Pinot Noir 6416/07 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Bordeaux GC 4400/00 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Hermitage 4100/30 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Hermitage  4400/30 - 5%
1.709.050 ₫ 1.799.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Series Burgundy 4100/16R - 5%
2.469.050 ₫ 2.599.000 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Burgundy GC 4400/16 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Hermitage/Syraz 4425/30 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Syrah 6416/41 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Shiraz/syrah 6416/30 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Cuvee Prestige 6416/48 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Riesling 2440/15 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Chablis/ Chardonnay 2440/0 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Old World Syrah Black White Twisted 4900/41BWT - 5%
1.709.050 ₫ 1.799.000 ₫
Bộ 8 ly - Vinum Pay 4 Get 8 5416/59 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Grape@Riedel Champagne 6404/28 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Riesling Grand Cru 6416/51 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
399.000 ₫
Bộ 2 ly - Ouverture White wine 6408/05 - 5%
569.050 ₫ 599.000 ₫
Bộ 2 ly - Grape@Riedel Cab 6404/0 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Vintage Champagne  2440/28 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Vintage Champagne 6416/28 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Port 6416/60 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum champagne 6416/08 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Bộ 3 ly - Sommelier Tasting Set 5400/40 - 5%
4.084.050 ₫ 4.299.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Pinot Noir  6416/67 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Decanter Marne 2017/02 - Hộp 1 cái - 5%
2.279.050 ₫ 2.399.000 ₫
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Oaked Chardonnay Black White Twisted 4900/97BWT - 5%
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Cabernet/Merlot White 4900/0W - 5%
1.709.050 ₫ 1.799.000 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Burgundy Grand Cru 2440/16 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Bộ 4 ly - Vinum Tasting Set 5416/47 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Wine Pinot Noir/ Nebbiolo 6448/07 - 5%
759.050 ₫ 799.000 ₫
Bộ 2 ly - Heart to heart Riesling 6409/05 - 5%
569.050 ₫ 599.000 ₫
Bộ 2 ly - Riedel O cabernet 414/0 - 5%
474.050 ₫ 499.000 ₫
Bộ 2 ly - Vitis Syrah/Shiraz 403/30 - 5%
1.519.050 ₫ 1.599.000 ₫
Bộ 4 ly - Veritas Tasting Set 1* 5449/0,15,97,07 - 5%
2.564.050 ₫ 2.699.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Montrachet/ chardonnay 6416/57 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Tumbler 6416/40 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Viognier / Chardonnay  6416/05 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Grape @ Riedel Viognier/Chardonnay 6404/05 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Veritas Champagne Wine Glass 6449/28 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Anniversary Burgundy 2400/16 - 5%
2.374.050 ₫ 2.499.000 ₫
Bộ 2 ly - Grape@Riedel Riesling 6404/15 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Grape @ Riedel Shiraz 6404/30 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Bar Brandy 6416/18 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Grape @ Riedel Pinot/Nebbiolo 6404/07 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 3 ly - Vitis Red Wine Tasting Set 5403/74 - 5%
2.374.050 ₫ 2.499.000 ₫
Sommeliers Black Tie Montrachet 4100/07 - 5%
1.519.050 ₫ 1.599.000 ₫
Sommeliers Black Series Bordeaux 4100/00R - 5%
2.469.050 ₫ 2.599.000 ₫
Bộ 4 ly - Vinum XL Champagne Pay 3 get 4 7416/28 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Riedel Superleggero Burgundy 4425/16 - 5%
2.184.050 ₫ 2.299.000 ₫
Sommeliers Chablis 4400/0 (Chardonnay) - 5%
1.424.050 ₫ 1.499.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL cabernet Sauvignon 6416/00 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Sommeliers Montrachet 4400/07 - 5%
1.424.050 ₫ 1.499.000 ₫
Riedel - Bộ 2 ly - VERITAS SPIRITS - 6449/71 - 5%
1.329.050 ₫ 1.399.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Brunello 6416/90 - 5%
1.044.050 ₫ 1.099.000 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Extreme IceWine 4444/55 - 5%
1.139.050 ₫ 1.199.000 ₫
Bộ 2 ly - Happy New Year 6409/28-01 - 5%
759.050 ₫ 799.000 ₫
Bộ 2 ly - Congratulations 6409/28-03 - 5%
759.050 ₫ 799.000 ₫
Bộ 3 ly - Riedel Tri - 5%
578.550 ₫ 609.000 ₫
Bộ 2 ly - Wine Cabernet/ Merlot 6448/0 - 5%
759.050 ₫ 799.000 ₫
Bộ 2 ly - Ouverture Red wine 6408/00 - 5%
569.050 ₫ 599.000 ₫
Bộ 4 ly - Bianco & Rosso 4888/01 - 5%
379.050 ₫ 399.000 ₫
Bộ 2 ly - Riedel O Syrah 414/30 - 5%
474.050 ₫ 499.000 ₫
Bộ 2 ly Sommeliers Value Set Bordeaux Grand Cru  2440/00 - 5%
1.994.050 ₫ 2.099.000 ₫
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Bordeaux Grand Cru Black White Twisted 4900/00BWT - 5%